Sustainability

De projecten die we samen met onze klanten uitvoeren hebben vaak te maken met bewustwording van het milieu en duurzaamheid. Zo hebben we een uitgebreide ervaring opgebouwd in bijvoorbeeld ondersteunende communicatie, community-communicatie, afvalsystemen, SDG’s, duurzaamheidsverslagen en meer.

Draagvlak communicatie

Zowel intern als extern is communicatie vaak een essentiële stap in het proces van het creëren van draagvlak: intern met medewerkers, senior management en extern met omwonenden, klanten, politiek, vakbonden, … Elke situatie is hier uniek, en dus creëren wij voor jou een op maat gemaakt draagvlak, gebaseerd op ervaring en kernprincipes.

Naamloos-6

Stakeholdersmanagement

Buren en buurtbewoners zijn essentiële belanghebbenden bij specifieke projecten. Communicatie tijdens infrastructuurwerken, of bijvoorbeeld, de bouw van windturbines is cruciaal, maar ook zeer gevoelig. Wij zijn vaak betrokken bij de begeleiding van de realisatie van dergelijke projecten, van informatietentoonstellingen tot brochures, van websites tot perscommunicatie, van vraag- en antwoordsessies tot (het vermijden van) crisissituaties.

Afvalbeheersystemen

In de loop van onze geschiedenis hebben we veel ervaring opgebouwd met de thema’s milieu, duurzaamheid en afval Zo zijn we voor sommige opdrachtgevers niet zozeer het communicatiebureau, maar de partner en leider in de ontwikkeling van innovatieve duurzaamheidsprojecten en zelfs inzamelsystemen voor huishoudelijk afval.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN zijn een belangrijk instrument voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving tegen 2030 (en daarna). Je kunt als organisatie allerlei stappen zetten om deze verschillende doelen te bereiken, maar vergeet niet dat je medewerkers ook een cruciale factor én ambassadeur zijn. Interne duurzaamheidsstrategieën variërend van energiebesparing en diversiteit op de werkvloer, tot inclusiviteit en armoedebestrijding zijn een integraal onderdeel van wat je kunt doen. Wat je ook doet, altijd ‘walk the talk’. Want zij die veel vertellen over duurzaamheid maar geen verdere stappen ondernemen, vallen onvermijdelijk door de mand.

Duurzaamheidsverslagen

Duurzaamheidsverslagen vragen vaak om een speciale aanpak: enerzijds vaste formaten, anderzijds een duidelijke, niet-technische woordenschat die vertelt wat je wel en niet doet. Wij zijn experts op het gebied van de belangrijkste standaarden en assisteren zowel bij de technische rapportage (hoe breng ik welke cijfers binnen) als bij de grafische en tekstuele vertaling.

Naamloos-4

Andere Services

Geverifieerd door MonsterInsights